Aktualności

2017-05-08 11:21

Identyfikatory OID dla świadczeniodawców medycznych

Informujemy, że Polska Izba Informatyki Medycznej przydziela nieodpłatnie identyfikatory OID podmiotom leczniczym i praktykom zawodowym.

W 2018 roku zostanie uruchomiona platforma P1, a pierwszym obsługiwanym dokumentem będzie e-recepta. Każdy świadczeniodawca, który chce udostępniać EDM na platformie P1, musi posiadać identyfikator OID.
Czytaj dalej

2016-11-18 15:24

Szkolenie na temat przetwarzania danych medycznych

Kancelaria prawna Wierzbowski Eversheds oraz PIIM zapraszają na bezpłatne szkolenie dotyczące obowiązków związanych z przetwarzaniem danych medycznych, prawnych aspektów cyberbezpieczeństwa, obowiązków wynikających z dyrektywy NIS oraz kontroli organów ścigania w firmie.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie kancelarii Wierzbowski Eversheds w Warszawie, przy ul. Jasnej 14/16A, 25 stycznia 2017 roku w godz. 13:00 – 16:00. Poczęstunek i rejestrację rozpoczniemy o 12:30.

Informacje i zapisy

2016-11-04 09:48

Raport PIIM “Informatyzacja placówek medycznych w Polsce”

Polska Izba Informatyki Medycznej przedstawia raport na temat stanu informatyzacji placówek medycznych, który został opracowany na podstawie wyników badania ankietowego przeprowadzonego w marcu i kwietniu 2016 roku. Ankietę wypełniło 273 respondentów – przedstawicieli podmiotów medycznych, głównie kadry zarządzającej. Projekt badania, analiza wyników i opracowanie raportu jest dziełem Martyny Przewoźnik z firmy Monitor CR.

Czytaj dalej

2016-06-21 11:31

Powstało Polskie Stowarzyszenie HL7

W dniu 20.06.2016 roku w Warszawie odbyło się spotkanie założycielskie Polskiego Stowarzyszenia HL7. 28 założycieli powołało do życia nową organizację, która po uzyskaniu wpisu do KRS oraz podpisaniu umowy afiliacyjnej z HL7 International stanie się polską organizacją krajową HL7. W skład zarządu weszli: Paweł Masiarz, Marcin Pusz i Roman Radomski, któremu założyciele powierzyli funkcję prezesa.

Czytaj dalej

2016-05-30 13:31

Spotkanie założycielskie Polskiego Stowarzyszenia HL7

Zapraszamy serdecznie na spotkanie założycielskie Polskiego Stowarzyszenia HL7, które odbędzie się w dniu 20.06.2016 o godz. 16:00 w Warszawie. Zgłoszenia udziału w spotkaniu proszę przesyłać do koordynatora wniosku do HL7 International, Romana Radomskiego, na adres roman.radomski@piim.org.pl

2016-03-04 14:00

Konsultacje dotyczące metod podpisywania EDM

PIIM został zaproszony przez CSIOZ do udziału w konsultacjach dotyczących metod podpisywania elektronicznego dokumentu medycznego. W dniu 17.02.2016 w siedzibie CSIOZ odbyło się spotkanie na ten temat, w którym uczestniczyła reprezentacja PIIM.

Czytaj dalej

2016-03-01 12:42

Ankieta na temat stanu informatyzacji placówek medycznych

Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu ankietowym prowadzonym przez PIIM, a dotyczącym stanu informatyzacji polskiej ochrony zdrowia. Badanie ma na celu zdiagnozowanie stopnia przygotowania polskich placówek medycznych do prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej. Ankieta skierowana jest do przedstawicieli placówek medycznych, posiadających wiedzę na temat informatyzacji w ich placówce, w szczególności do: kadry zarządzającej placówką i informatyków pracujących w placówkach.

Czytaj dalej

2016-01-16 18:27

Powołanie zespołów roboczych PIIM

Zarząd izby powołał dwa zespoły robocze PIIM – Zespół ds. Badań i Analiz oraz Zespół ds. Legislacji. Odbyły się już pierwsze spotkania, na których ustalono plan działań. Osoby zainteresowane pracą w tych zespołach prosimy o kontakt biuro@piim.org.pl