↵ powrót do listy


2023-12-20 15:35

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na TRZECIE zapytanie PIIM w sprawie eGabinet+

Otrzymaliśmy odpowiedź na trzecie zapytanie jakie w trybie dostępu do informacji publicznej złożyła do Ministerstwa Zdrowia nasza Izba. Ponownie odpowiedzi są bardzo wymijające (pomimo precyzyjnie zadanych pytań z naszej strony) i przesyłane na granicy terminu w jakim odpowiedź powinna być udzielona. Przyjęliśmy, że MZ kolejny raz przesunęło termin, wyznaczając datę na 31.12.2023, w związku z powyższym powtórzymy pytania w kolejnym piśmie na koniec stycznia 2024.

Jeżeli któraś z placówek POZ biorąca udział w projekcie chciałby podzielić się informacjami na temat eGabinet+ z szerszym gronem zapraszamy do kontaktu.