↵ powrót do listy


2024-05-31 09:53

PIIM na konferencji ŚCO

Tomasz Zieliński (Wiceprezes PIIM) prelegentem na ósmej ogólnopolska konferencja pod hasłem „Ewidencja świadczeń zdrowotnych podstawą bezpieczeństwa prawno-finansowego placówki medycznej”.

Konferencja ma na celu wymianę doświadczeń między jej uczestnikami, reprezentującymi regulatora systemu (Ministerstwo Zdrowia), płatnika publicznego (Centrala i Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia) i świadczeniodawców (szpitale kliniczne, wojewódzkie, powiatowe czy onkologiczne) oraz badaczami i ekspertami zewnętrznymi z zakresu organizacji, zarządzania, ekonomiki ochrony zdrowia, prawa medycznego oraz zdrowia publicznego.

Tomek przedstawił kwestię współpracy szpitali i poradni specjalistycznych z perspektywy lekarza POZ oraz organizację opieki koordynowanej w POZ. Więcej informacji na stronie konferencji: https://konferencja-esz.onkol.kielce.pl