↵ powrót do listy


2024-06-22 16:58

Nowy Zarząd PIIM

Podczas Walnego Zgromadzeniu, które odbyło się 17 czerwca 2024 roku, powołano nowy Zarząd Polskiej Izby Informatyki Medycznej. Nowym Prezesem Zarządu został Rafał Dunal (dotychczasowy Wiceprezes), pracę w Zarządzie kontynuuje jako Wiceprezes Tomasz Zieliński. Do organu dołączyłi w rolach Wiceprezesa Zarządu Ewa Klejnowska-Rasała oraz Piotr Kowalczyk.

Podczas Zgromadzenia udzielono absolutorium dotyczasowym Członkom Zarządu i podziękowano za wieloletnią pracę oraz pełnienie funkcji Prezesa Zarządu PIIM Tomaszowi Judyckiemu. Tomasz był jednym z pomysłodawców i założycieli Izby, jeszcze raz dziękujemy.

Tomasz Judycki przeszedł do Komisji Rewizyjnej, w której skład w nowej kadencji wchodzą również Marcin Grudzień oraz Marek Sobolewski.