Dotyka Cię obowiązek prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej?

Izba zrzesza przedsiębiorców, którzy są dostawcami lub użytkownikami systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia.

Dlaczego założyliśmy Izbę?

Trwa proces opracowywania i wdrażania fundamentalnych zmian w systemach informacyjnych, funkcjonujących w ochronie zdrowia w Polsce: powstają centralne rejestry medyczne, wprowadzany jest obowiązek przekazywania informacji do tego rejestru, dokumentacja medyczna zmienia formę na elektroniczną, powstają systemy e‑recepty, e‑skierowań i wiele innych.

Ciężar wprowadzenia tych wszystkich zmian w polskich placówkach ochrony zdrowia będzie spoczywał na przedsiębiorcach, prowadzących działalność w branży informatyki medycznej, natomiast finansowanie wszystkich modyfikacji będzie po stronie podmiotów medycznych.

W naszym przekonaniu środowisko dostawców i użytkowników tych rozwiązań nie jest wystarczająco zintegrowane i brakuje mu szerokiej, silnej i skutecznej reprezentacji, będącej równoprawnym partnerem dla instytucji rządowych.

Forma prawna izby gospodarczej daje szczególną pozycję takiej reprezentacji, ponieważ stanowi strukturę samorządu gospodarczego i ma silne umocowanie ustawowe.

Kto może zostać członkiem Izby?

Członkiem PIIM może zostać każdy przedsiębiorca, będący dostawcą lub użytkownikiem rozwiązań teleinformatycznych, działający na rynku ochrony zdrowia, niezależnie od formy prawnej.

W praktyce, każdy kto produkuje, dostarcza lub po prostu korzysta z systemów informatycznych, sprzętu, oprogramowania lub usług IT w branży medycznej spełnia kryteria statutowe.

Członkami Izby są między innymi:

  • prywatni i publiczni usługodawcy medyczni
  • dostawcy oprogramowania na rynek medyczny
  • konsultanci w zakresie informatyki medycznej

Zarząd Izby

Rafał Dunal

wiceprezes zarządu

Tomasz Judycki

prezes zarządu

Tomasz Zieliński

wiceprezes zarządu

aktualności

Walne Zgromadzenie Członków PIIM – 27.06.2023

W imieniu Zarządu Polskiej Izby Informatyki Medycznej zapraszam na Walne Zgromadzenie Członków Izby, które odbędzie się 27 czerwca 2023 roku o godzinie 17:00 w trybie stacjonarnym. O miejscu i szczegółach  organizacyjnych powiadomimy w późniejszym terminie To zaproszenie zostanie również rozesłane w formie listu papierowego.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zebrania, wybranie przewodniczącego i protokolanta.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Stwierdzenie ważności Zebrania.

4. Sprawozdanie z działań Zarządu PIIM w 2022 roku.

5. Sprawozdanie z działań Komisji Rewizyjnej PIIM w 2022 roku.

6. Sprawozdanie finansowe PIIM za 2022 rok.

7. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium 

Zarządowi PIIM za 2022 rok.

8. Głosowania nad przyjęciem:

    8.1. sprawozdania z działalności Zarządu w 2022 roku,

    8.2. sprawozdania finansowego PIIM za 2022 rok,

    8.3. absolutorium dla Komisji Rewizyjnej PIIM za 2022 rok,

    8.4. absolutorium dla Zarządu PIIM za 2022 rok.

9. Dyskusja nad uchwałą programową i strategią działania. Przyjęcie 

uchwały programowej.

10. Wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd PIIM

wszystkie aktualności

artykuły

Jak używać Polskiej Implementacji Krajowej HL7 CDA?

Polska Implementacja Krajowa HL7 CDA (PIK HL7 CDA) jest oficjalną specyfikacją reguł tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej w Polsce, opracowaną i opublikowaną przez CSIOZ. Można ją również znaleźć w repozytorium ART-DECOR, gdzie dostęp do niej zapewnia aplikacja ART. Opublikowana specyfikacja zawiera ponad 200 szablonów CDA oraz zbiory wartości (słowniki) wykorzystywane w regułach walidacyjnych. Opublikowana została również instrukcja jej stosowania, przykłady dokumentów medycznych oraz narzędzia do walidacji dokumentów tworzonych przez implementatorów. PIK HL7 CDA jest dokumentacją trudną w czytaniu i jeszcze trudniejszą w implementacji. Osoby podejmujące się tego zadania muszą nabyć sporo wiedzy na temat interoperacyjności, standardu HL7 CDA i zasad poprawnej jego implementacji, żeby właściwie z niej korzystać.

więcej

wszystkie artykuły