Dotyka Cię obowiązek prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej?

Izba zrzesza przedsiębiorców, którzy są dostawcami lub użytkownikami systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia.

Dlaczego założyliśmy Izbę?

Trwa proces opracowywania i wdrażania fundamentalnych zmian w systemach informacyjnych, funkcjonujących w ochronie zdrowia w Polsce: powstają centralne rejestry medyczne, wprowadzany jest obowiązek przekazywania informacji do tego rejestru, dokumentacja medyczna zmienia formę na elektroniczną, powstają systemy e‑recepty, e‑skierowań i wiele innych.

Ciężar wprowadzenia tych wszystkich zmian w polskich placówkach ochrony zdrowia będzie spoczywał na przedsiębiorcach, prowadzących działalność w branży informatyki medycznej, natomiast finansowanie wszystkich modyfikacji będzie po stronie podmiotów medycznych.

W naszym przekonaniu środowisko dostawców i użytkowników tych rozwiązań nie jest wystarczająco zintegrowane i brakuje mu szerokiej, silnej i skutecznej reprezentacji, będącej równoprawnym partnerem dla instytucji rządowych.

Forma prawna izby gospodarczej daje szczególną pozycję takiej reprezentacji, ponieważ stanowi strukturę samorządu gospodarczego i ma silne umocowanie ustawowe.

Kto może zostać członkiem Izby?

Członkiem PIIM może zostać każdy przedsiębiorca, będący dostawcą lub użytkownikiem rozwiązań teleinformatycznych, działający na rynku ochrony zdrowia, niezależnie od formy prawnej.

W praktyce, każdy kto produkuje, dostarcza lub po prostu korzysta z systemów informatycznych, sprzętu, oprogramowania lub usług IT w branży medycznej spełnia kryteria statutowe.

Członkami Izby są między innymi:

  • prywatni i publiczni usługodawcy medyczni
  • dostawcy oprogramowania na rynek medyczny
  • konsultanci w zakresie informatyki medycznej

Zarząd Izby

Rafał Dunal

Prezes Zarządu

Ewa Klejnowska-Rasała

Wiceprezes zarządu

Piotr Kowalczyk

Wiceprezes Zarządu

Tomasz Zieliński

Wiceprezes Zarządu

aktualności

Nowy Zarząd PIIM

Podczas Walnego Zgromadzeniu, które odbyło się 17 czerwca 2024 roku, powołano nowy Zarząd Polskiej Izby Informatyki Medycznej. Nowym Prezesem Zarządu został Rafał Dunal (dotychczasowy Wiceprezes), pracę w Zarządzie kontynuuje jako Wiceprezes Tomasz Zieliński. Do organu dołączyłi w rolach Wiceprezesa Zarządu Ewa Klejnowska-Rasała oraz Piotr Kowalczyk.

Podczas Zgromadzenia udzielono absolutorium dotyczasowym Członkom Zarządu i podziękowano za wieloletnią pracę oraz pełnienie funkcji Prezesa Zarządu PIIM Tomaszowi Judyckiemu. Tomasz był jednym z pomysłodawców i założycieli Izby, jeszcze raz dziękujemy.

Tomasz Judycki przeszedł do Komisji Rewizyjnej, w której skład w nowej kadencji wchodzą również Marcin Grudzień oraz Marek Sobolewski.

wszystkie aktualności

artykuły

eGabinet+ (historia korespondencji z MZ)

Poniżej znajdą Państwo linki do korespondencji PIIM z MZ w sprawie eGabinet+, korespondencja była prowadzona w trybie dostępu do informacji publicznej.

eG+ Wniosek nr 1

eG+ Odp nr 1


eG+ Wniosek nr 2

eG+ Odp nr 2 – wydłużenie terminów

eG+ Odp nr 2


eG+ Wniosek nr 3

eG+ Odp nr 3


eG+ Wniosek nr 4

eG+ Odp. nr4


wszystkie artykuły