Dotyka Cię obowiązek prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej?

Izba zrzesza przedsiębiorców, którzy są dostawcami lub użytkownikami systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia.

Dlaczego założyliśmy Izbę?

Trwa proces opracowywania i wdrażania fundamentalnych zmian w systemach informacyjnych, funkcjonujących w ochronie zdrowia w Polsce: powstają centralne rejestry medyczne, wprowadzany jest obowiązek przekazywania informacji do tego rejestru, dokumentacja medyczna zmienia formę na elektroniczną, powstają systemy e‑recepty, e‑skierowań i wiele innych.

Ciężar wprowadzenia tych wszystkich zmian w polskich placówkach ochrony zdrowia będzie spoczywał na przedsiębiorcach, prowadzących działalność w branży informatyki medycznej, natomiast finansowanie wszystkich modyfikacji będzie po stronie podmiotów medycznych.

W naszym przekonaniu środowisko dostawców i użytkowników tych rozwiązań nie jest wystarczająco zintegrowane i brakuje mu szerokiej, silnej i skutecznej reprezentacji, będącej równoprawnym partnerem dla instytucji rządowych.

Forma prawna izby gospodarczej daje szczególną pozycję takiej reprezentacji, ponieważ stanowi strukturę samorządu gospodarczego i ma silne umocowanie ustawowe.

Kto może zostać członkiem Izby?

Członkiem PIIM może zostać każdy przedsiębiorca, będący dostawcą lub użytkownikiem rozwiązań teleinformatycznych, działający na rynku ochrony zdrowia, niezależnie od formy prawnej.

W praktyce, każdy kto produkuje, dostarcza lub po prostu korzysta z systemów informatycznych, sprzętu, oprogramowania lub usług IT w branży medycznej spełnia kryteria statutowe.

Członkami Izby są między innymi:

  • prywatni i publiczni usługodawcy medyczni
  • dostawcy oprogramowania na rynek medyczny
  • konsultanci w zakresie informatyki medycznej

Zarząd Izby

Rafał Dunal

wiceprezes zarządu

Tomasz Judycki

prezes zarządu

Tomasz Zieliński

wiceprezes zarządu

aktualności

Walne Zgromadzenie Członków – 17.06.2024

W imieniu Zarządu Polskiej Izby Informatyki Medycznej zapraszam na Walne Zgromadzenie Członków Izby, które odbędzie się 17 czerwca 2024 roku o godzinie 13:00 w trybie stacjonarnym w siedzibie Luxmed, w Warszawie, ul. Postępu 21C. (dziękujemy firmie Luxmed za udostępnienie sali).

Równocześnie informujemy, że kończy się obecna kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej, a tegoroczne Walne Zgromadzenie Członków będzie zebraniem wyborczym. Z tego powodu szczególnie gorąco zachęcamy do udziału w Zgromadzeniu, a chętne osoby do zgłaszania swoich kandydatur do władz naszej Izby oraz pomysłów na działanie PIIM w kolejnych latach.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Zebrania, wybranie przewodniczącego i protokolanta.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Stwierdzenie ważności Zebrania.
4. Sprawozdanie z działań Zarządu PIIM w 2023 roku.
5. Sprawozdanie z działań Komisji Rewizyjnej PIIM w 2023 roku.
6. Sprawozdanie finansowe PIIM za 2023 rok.
7. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi PIIM za 2023 rok.
8. Głosowania nad przyjęciem:
8.1. sprawozdania z działalności Zarządu w 2023 roku,
8.2. sprawozdania finansowego PIIM za 2023 rok,
8.3. absolutorium dla Komisji Rewizyjnej PIIM za 2023 rok,
8.4. absolutorium dla Zarządu PIIM za 2023 rok.
9. Wybory nowego Zarządu PIIM
10. Wybory Komisji Rewizyjnej PIIM
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W miarę możliwości, prosimy o informacje mailową na biuro@piim.org.pl o planowany udziale, pozwoli nam to przygotowaać odpowiednio salę i mandaty do głosowania.

Zarząd PIIM

wszystkie aktualności

artykuły

eGabinet+ (historia korespondencji z MZ)

Poniżej znajdą Państwo linki do korespondencji PIIM z MZ w sprawie eGabinet+, korespondencja była prowadzona w trybie dostępu do informacji publicznej.

eG+ Wniosek nr 1

eG+ Odp nr 1


eG+ Wniosek nr 2

eG+ Odp nr 2 – wydłużenie terminów

eG+ Odp nr 2


eG+ Wniosek nr 3

eG+ Odp nr 3


eG+ Wniosek nr 4

eG+ Odp. nr4


wszystkie artykuły