Dotyka Cię obowiązek prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej?

Izba zrzesza przedsiębiorców, którzy są dostawcami lub użytkownikami systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia.

Dlaczego założyliśmy Izbę?

Trwa proces opracowywania i wdrażania fundamentalnych zmian w systemach informacyjnych, funkcjonujących w ochronie zdrowia w Polsce: powstają centralne rejestry medyczne, wprowadzany jest obowiązek przekazywania informacji do tego rejestru, dokumentacja medyczna zmienia formę na elektroniczną, powstają systemy e‑recepty, e‑skierowań i wiele innych.

Ciężar wprowadzenia tych wszystkich zmian w polskich placówkach ochrony zdrowia będzie spoczywał na przedsiębiorcach, prowadzących działalność w branży informatyki medycznej, natomiast finansowanie wszystkich modyfikacji będzie po stronie podmiotów medycznych.

W naszym przekonaniu środowisko dostawców i użytkowników tych rozwiązań nie jest wystarczająco zintegrowane i brakuje mu szerokiej, silnej i skutecznej reprezentacji, będącej równoprawnym partnerem dla instytucji rządowych.

Forma prawna izby gospodarczej daje szczególną pozycję takiej reprezentacji, ponieważ stanowi strukturę samorządu gospodarczego i ma silne umocowanie ustawowe.

Kto może zostać członkiem Izby?

Członkiem PIIM może zostać każdy przedsiębiorca, będący dostawcą lub użytkownikiem rozwiązań teleinformatycznych, działający na rynku ochrony zdrowia, niezależnie od formy prawnej.

W praktyce, każdy kto produkuje, dostarcza lub po prostu korzysta z systemów informatycznych, sprzętu, oprogramowania lub usług IT w branży medycznej spełnia kryteria statutowe.

Członkami Izby są między innymi:

  • prywatni i publiczni usługodawcy medyczni
  • dostawcy oprogramowania na rynek medyczny
  • konsultanci w zakresie informatyki medycznej

Zarząd Izby

Rafał Dunal

wiceprezes zarządu

Tomasz Judycki

prezes zarządu

Tomasz Zieliński

wiceprezes zarządu

aktualności

Odpowiedź MZ na CZWARTE zapytanie PIIM o eGabinet+

Na skrzynkę mailową PIIM wpłynęła odpowiedź dotycząca czwartego zapytania w trybie dostępu do informacji publicznej o projekcie eGabinet+. Otrzymane informacje okazują się być bardziej precyzyjne niż poprzednie, co łączymy ze zmianą osoby piastującej stanowisko Dyrektora Departamentu Innowacji w Ministerstwie Zdrowia.

Niestety, przekazane dane odnoszące się m.in. do bardzo wysokich kosztów produkcji eG+, który w rzeczywistości jest jedynie rozbudową strony gabinet.gov.pl o Elektroniczną Dokumentację Medyczną i rozliczeniami z Narodowym Funduszem Zdrowia za kwotę ponad 17 milionów złotych, potwierdzają nasze obawy co do celowości tego przedsięwzięcia. Alarmujący jest również fakt niskiego poziomu wykorzystania oprogramowania eG+ przez jednostki, które do niego przystąpiły. Na dzień przygotowywania niniejszej odpowiedzi, niemal trzy miesiące po udostępnieniu systemu, korzysta aktywnie z niego zaledwie 11 placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej z 1301 uczestniczących w projekcie, co stanowi mniej niż 1%. Ponadto, żadna z tych placówek nie dokonała rozliczenia świadczeń z NFZ za pośrednictwem eG+!

eGabinet+ wzbudził nadzieje wśród części środowiska lekarskiego, sugerując możliwość korzystania z „darmowego” państwowego oprogramowania dla placówek POZ, równocześnie wywołując liczne kontrowersje po stronie dostawców komercyjnych rozwiązań. Oceniając efekty projektu w zakresie eG+, wydaje się, że z powodu bardzo ograniczonej funkcjonalności, braku rzeczywistego SLA (Service Level Agreement – umowy gwarantującej poziom świadczonych usług), a także niemożności migracji danych, oprogramowanie to nie stanowi konkurencji dla rozwiązań komercyjnych. Brak zainteresowania korzystaniem z eG+ ze strony placówek POZ potwierdza tę tezę. Niestety, wydane środki finansowe nie zostaną zwrócone, a stworzony system będzie wymagał utrzymania przez okres trwania projektu.

Poniżej treść odpowiedzi.

Wcześniej otrzymaliśmy pismo o przedłużeniu terminu odpowiedzi.

wszystkie aktualności

artykuły

eGabinet+ (historia korespondencji z MZ)

Poniżej znajdą Państwo linki do korespondencji PIIM z MZ w sprawie eGabinet+, korespondencja była prowadzona w trybie dostępu do informacji publicznej.

eG+ Wniosek nr 1

eG+ Odp nr 1


eG+ Wniosek nr 2

eG+ Odp nr 2 – wydłużenie terminów

eG+ Odp nr 2


eG+ Wniosek nr 3

eG+ Odp nr 3


eG+ Wniosek nr 4

eG+ Odp. nr4


wszystkie artykuły