Dotyka Cię obowiązek prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej?

Izba zrzesza przedsiębiorców, którzy są dostawcami lub użytkownikami systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia.

Dlaczego założyliśmy Izbę?

Trwa proces opracowywania i wdrażania fundamentalnych zmian w systemach informacyjnych, funkcjonujących w ochronie zdrowia w Polsce: powstają centralne rejestry medyczne, wprowadzany jest obowiązek przekazywania informacji do tego rejestru, dokumentacja medyczna zmienia formę na elektroniczną, powstają systemy e‑recepty, e‑skierowań i wiele innych.

Ciężar wprowadzenia tych wszystkich zmian w polskich placówkach ochrony zdrowia będzie spoczywał na przedsiębiorcach, prowadzących działalność w branży informatyki medycznej, natomiast finansowanie wszystkich modyfikacji będzie po stronie podmiotów medycznych.

W naszym przekonaniu środowisko dostawców i użytkowników tych rozwiązań nie jest wystarczająco zintegrowane i brakuje mu szerokiej, silnej i skutecznej reprezentacji, będącej równoprawnym partnerem dla instytucji rządowych.

Forma prawna izby gospodarczej daje szczególną pozycję takiej reprezentacji, ponieważ stanowi strukturę samorządu gospodarczego i ma silne umocowanie ustawowe.

Kto może zostać członkiem Izby?

Członkiem PIIM może zostać każdy przedsiębiorca, będący dostawcą lub użytkownikiem rozwiązań teleinformatycznych, działający na rynku ochrony zdrowia, niezależnie od formy prawnej.

W praktyce, każdy kto produkuje, dostarcza lub po prostu korzysta z systemów informatycznych, sprzętu, oprogramowania lub usług IT w branży medycznej spełnia kryteria statutowe.

Członkami Izby są między innymi:

  • prywatni i publiczni usługodawcy medyczni
  • dostawcy oprogramowania na rynek medyczny
  • konsultanci w zakresie informatyki medycznej

Zarząd Izby

Rafał Dunal

Prezes Zarządu

Ewa Klejnowska-Rasała

Wiceprezes zarządu

Piotr Kowalczyk

Wiceprezes Zarządu

Tomasz Zieliński

Wiceprezes Zarządu

aktualności

PIIM na konferencji ŚCO

Tomasz Zieliński (Wiceprezes PIIM) prelegentem na ósmej ogólnopolska konferencja pod hasłem „Ewidencja świadczeń zdrowotnych podstawą bezpieczeństwa prawno-finansowego placówki medycznej”.

Konferencja ma na celu wymianę doświadczeń między jej uczestnikami, reprezentującymi regulatora systemu (Ministerstwo Zdrowia), płatnika publicznego (Centrala i Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia) i świadczeniodawców (szpitale kliniczne, wojewódzkie, powiatowe czy onkologiczne) oraz badaczami i ekspertami zewnętrznymi z zakresu organizacji, zarządzania, ekonomiki ochrony zdrowia, prawa medycznego oraz zdrowia publicznego.

Tomek przedstawił kwestię współpracy szpitali i poradni specjalistycznych z perspektywy lekarza POZ oraz organizację opieki koordynowanej w POZ. Więcej informacji na stronie konferencji: https://konferencja-esz.onkol.kielce.pl

wszystkie aktualności

artykuły

eGabinet+ (historia korespondencji z MZ)

Poniżej znajdą Państwo linki do korespondencji PIIM z MZ w sprawie eGabinet+, korespondencja była prowadzona w trybie dostępu do informacji publicznej.

eG+ Wniosek nr 1

eG+ Odp nr 1


eG+ Wniosek nr 2

eG+ Odp nr 2 – wydłużenie terminów

eG+ Odp nr 2


eG+ Wniosek nr 3

eG+ Odp nr 3


eG+ Wniosek nr 4

eG+ Odp. nr4


wszystkie artykuły