Dołącz do Izby

Gorąco zapraszamy do grona członków PIIM!

Jeśli zgłaszacie się Państwo w imieniu spółki z o.o. lub akcyjnej to proszę pobrać taką deklarację, a w przypadku działalności gospodarczej osoby fizycznej taką. Proszę ją wypełnić, wydrukować, podpisać i wysłać na adres:

Polska Izba Informatyki Medycznej
Aleja Jana Pawła II, nr 27
00-867 Warszawa

Proszę też wysłać wersję elektroniczną, tzn wypełniony formularz w wersji .doc, mailem na adres biuro@piim.org.pl

Proszę się nie przejmować koniecznością uzyskania rekomendacji dwóch członków Izby, proszę zostawić te rubryki puste, a my już kogoś tam wpiszemy. Na razie przyjmujemy wszystkich z otwartymi rękami.

Wszelkie informacje o Izbie są dostępne na naszej witrynie – w szczególności warto przestudiować Statut.

Składki członkowskie:

Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Informatyki Medycznej ustaliło, że kwota rocznej składki jest uzależniona od rocznego obrotu za poprzedni rok, a w najniższej skali również od typu podmiotu i wynosi:
– do 0.5 mln – 50 zł dla podmiotu leczniczego, 200 zł dla pozostałych
– od 0.5 mln do 1.5 mln – 500 zł
– powyżej 1.5 mln – 1000 zł
– wpisowe stanowi 50% kwoty rocznej składki.

Termin opłacania składki za dany rok: 30 kwietnia.

Tak więc każdy z członków Izby co roku przed wpłatą składki powinien zweryfikować jej wysokość.

Załączniki (pliki do pobrania):