↵ powrót do listy


2023-08-21 12:52

Drugi wniosek PIIM o udzielenie informacji publicznej dotyczącej projektu „e-Gabinet plus”

Zarząd PIIM kolejny raz skierował do Ministerstwa Zdrowia wniosek w trybie dostępu do informacji publicznej dotyczący projektu „e-Gabinet plus”. Pierwszy wniosek złożony był z końcem grudnia ubiegłego roku, na znaczącą część pytań nie udało nam się uzyskać wtedy wyczerpujących odpowiedzi ze względu, jak twierdziło Ministerstwo, na wczesną fazę projektu. Wracam więc do części pytań oraz stawiamy kolejne. Uzyskanie na nich odpowiedzi od MZ jest w interesie nas wszystkich: środowiska medycznego związanego z POZ, pacjentów jak i samego Ministerstwa. Zapraszamy do lektury a zainteresowanych tematem do bezpośredniego kontaktu z Zarządem Izby.