↵ powrót do listy


2023-09-22 08:01

Ministerstwo Zdrowia zwleka z odpowiedzią na pytania dotyczące eGabinet+

Na wysłane przez PIIM w piśmie (link) z dnia 17 sierpnia pytania zadane w trybie dostępu do informacji publicznej Ministerstwo Zdrowia do dziś odpowiedziało jedynie dwoma pismami wydłużającymi termin udzielnie na nie odpowiedzi. Pierwszy z podanych terminów to 18 września, natomiast w piśmie jakie otrzymaliśmy w tym tygodniu podano 17 października bieżącego roku.

Przypomnijmy, w Polsce, zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198), organy władzy publicznej mają obowiązek udzielić informacji publicznej na wniosek interesanta „niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku”.

Jeżeli informacja publiczna nie jest jawna lub wymaga zebrania lub opracowania materiału, a także w przypadku, gdy wnioskodawca nie określił w sposób precyzyjny informacji, o której udzielenie wnosi – termin ten może zostać przedłużony do 2 miesięcy, co jednak musi być każdorazowo deklarowane w terminie 14 dni od złożenia wniosku.

Wydłużenie terminu w praktyce do maksymalnego jakie ustawa dopuszcza w przypadku pytań wysłanych przez naszą Izbę budzi watpliwości. Pytania PIIM są precyzyjne i dotyczą informacji jakie Ministerstwo Zdrowia powinno posiadać na tym etapie realizacji projektu, ich udostępnienie nie powinno wymagać dwóch miesięcy.

Gdyby przyjąć za prawdziwą tezę Ministerstwa Zdrowia, że faktycznie udzielnie odpowiedzi jest tak bardzo czasochłonne, oznaczałoby to, że MZ realizuje projekt bez wiedzy o jego podstawowych założeniach, w tym m.in. o celach, kosztach, obecnym statusie, harmonogramie.

Co więcej, udzielenie rzetelnej informacji środowisku medycznemu (w tym potencjalnym użytkowników systemu), które zrzesza m.in. Polska Izba Informatyki jest w interesie MZ, obecnie bowiem na temat eGabinet+ dużo konkretów nie padło.

Jako Izba będziemy wnioskować na udzielenie we wcześniejszym terminie odpowiedzi, które już zostały przez MZ opracowane, liczymy, że wniosek nasz zostanie pozytywnie rozpatrzony. Równocześnie po tak długim czasie oczekiwania liczymy na bardzo szczegółowe odpowiedzi.

Poniżej znajdą Państwo pisma z Ministerstwa wydłużające terminy.