Dołącz do Izby

Gorąco zapraszamy do grona członków PIIM!

Jeśli zgłaszacie się Państwo w imieniu spółki z o.o. lub akcyjnej to proszę pobrać taką deklarację, a w przypadku działalności gospodarczej osoby fizycznej taką. Proszę ją wypełnić, wydrukować, podpisać i wysłać na adres:

Polska Izba Informatyki Medycznej
Aleja Jana Pawła II, nr 27
00-867 Warszawa

Proszę też wysłać wersję elektroniczną, tzn wypełniony formularz w wersji .doc, mailem na adres biuro@piim.org.pl

Proszę się nie przejmować koniecznością uzyskania rekomendacji dwóch członków Izby, proszę zostawić te rubryki puste, a my już kogoś tam wpiszemy. Na razie przyjmujemy wszystkich z otwartymi rękami.

Wszelkie informacje o Izbie są dostępne na naszej witrynie – w szczególności warto przestudiować Statut.

Załączniki: