2021-02-09 09:26

PIIM na śniadaniu SoDA

Zarząd PIIM w najbliższą środę będzie mówił na temat „2021 – Najciekawszy rok dla technologii telemedycznych w Polsce. Stan obecny – najważniejsze projekty – trendy i możliwości” na śniadaniu organizowanym przez towarzyszenie firm softwarowych –  SoDA (www.sodapl.com)§.

Szczegóły wydarzenia i rejestracja po linkiem: https://app.evenea.pl/event/835626-75/ – zapraszamy do udziału w wydarzeniu.

2020-05-12 23:31

PIIM joins HIMSS

We are pleased to announce that the Polish Chamber of Medical Informatics has joined the group of members of the Healthcare Information and Management Systems Society, Inc. (HIMSS) – www.himss.org

HIMSS is a global organization that supports the transformation of the health ecosystem using information technologies. As a non-profit organization, HIMSS has unique knowledge and experience in the field of innovation in healthcare, public policy, research and analysis.

HIMSS, based in Chicago, Illinois, serves its knowledge to organizations, companies, both from the public and private sectors, dealing with computerization of healthcare around the world. Currently, HIMSS has over 80,000 members, 480 commercial entities, 470 non-profit partners and 650 organizations providing services on the healthcare market.

Rafał Dunal (VP of PIIM) will represent our Chamber in HIMSS.

2020-05-12 23:25

PIIM dołącza do HIMSS

Miło nam zakomunikować, że Polska Izba Informatyki Medycznej dołączyła do grona członków Healthcare Information and Management Systems Society, Inc.(HIMSS) – www.himss.org

HIMSS jest globalną organizacją wspierającą transformację ekosystemu ochrony zdrowia za pomocą technologii informatycznych. Jako organizacja non-profit, HIMSS posiada wyjątkową wiedzę i doświadczenie w zakresie innowacji w obszarze zdrowia, polityki publicznej, badań i analiz.

HIMSS, z siedzibą w Chicago, Illinois, służy swoją wiedzą organizacjom, firmom, z sektora publicznego jak i prywatnego, zajmującym się informatyzacją ochrony zdrowia na całym świecie.

Obecnie HIMSS to ponad 80 000 osób, 480 podmiotów komercyjnych, 470 partnerów non-profit i 650 organizacji świadczących usługi w obszarze zdrowia.

Interesy naszej Izby w HIMSS reprezentować będzie Wiceprezes PIIM – Rafał Dunal.