↵ powrót do listy


2023-09-04 22:09

PIIM partnerem merytorycznym Uczelni Łazarskiego

Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego już od ponad dziesięciu lat oferuje najwyższej jakości usługi z zakresu kształcenia w toku studiów podyplomowych oraz prestiżowych programów MBA, a także szkolenia i doradztwo dla firm, instytucji oraz jednostek administracji publicznej i samorządowej. Swoją ofertę edukacyjną Uczelnia buduje w oparciu o najwyższe standardy merytoryczne, doświadczoną kadrę akademicką i ekspercką, reprezentującą różne sektory gospodarki i instytucje administracji publicznej i samorządowej oraz organizacje non-profit.

Misją Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego jest wsparcie procesu rozwoju kariery w oparciu o specjalistyczną wiedzę, profesjonalne umiejętności oraz kompetencje społeczne. Szczególnym obszarem zainteresowań jest rozwój kadr w zakresie administracji, prawa, biznesu oraz ochrony zdrowia.

Polskiej Izby Informatyki Medycznej odpowiedziała na zaproszenie Uczelni i objęła partnerstwem merytorycznym ie studiów podyplomowych AI i innowacje w zdrowiu” realizowanych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego. Wierzymy, że partnerska współpraca w tym zakresie przyczyni się do upowszechniania wiedzy oraz rozwijania profesjonalnych kompetencji, a zarazem propagowania idei kształcenia w tej dziedzinie. Sygnaturiuszami listu jest Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego – dr Małgorzata Gałązka Sobotka i Zarząd PIIM.