↵ powrót do listy


2022-09-11 09:13

Program rozwoju e-zdrowia w Polsce na lata 2022-2027

W ostatnich dniach Ministerstwo Zdrowia skierowało do konsultacji społecznych program rozwoju e-zdrowia (link pod artykułem). W programie znalazł się w postulat PIIM, z listu otwartego naszej Izby do Ministra Zdrowia, dotyczący stałego finansowanie informatyki medycznej w placówkach Ochrony Zdrowia na poziomie minimum 2% wartości kontraktu.

Dokument przesłany do konsultacji, w części dotyczącej budowaniu dojrzałości cyfrowej usługodawców/świadczeniodawców znalazł się poniższy zapis:

„Należy także budować świadomość kadry zarządzającej usługodawców. Inwestycje w rozwiązania teleinformatyczne to poprawa efektywności i bezpieczeństwa udzielanych świadczeń, co ostatecznie przekłada się na wzrost efektywności finansowej. Usługodawcy powinni przeznaczać na utrzymanie i rozwój systemów stały budżet. Optymalną kwotą wydaje się 2% całkowitego rocznego budżetu usługodawcy.”

Nie jest to twarde zobowiązanie świadczeniodawców do przeznaczania części kontraktu na IT, o co apelował PIIM, jednak sam fakt, że taka rekomendacja znalazła się w programie na pewno możemy uznać za sukces naszej organizacji.

Sam dokument na pewno zasługuje na lekturę. Kierunki rozwoju są opisane w rzeczowy sposób i zakładają powstanie konkretnych narzędzi i usług. Wątpliwości budzą natomiast próby konkurowaniu przez Ministerstwo/CeZ z dostawcami komercyjnymi w coraz większej liczby obszarów w związanych z medyczną informatyką. Przykładem takich działań jest np. projekt „Gabinet Plus”, o którym informowaliśmy już wcześniej.

Z pewnością Izba będzie z uwagą przyglądała się realizacji planu i pozostawała w kontakcie z Ministerstwem oraz innymi instytucjami, organizacjami i firmami działającymi na polskim rynku w obszarze e-zdrowia. Liczymy, że nasz głos, podobnie jak to miało miejsce w przypadku 2% na finansowanie medycznego IT, będzie słyszany przez decydentów.

Link do konsultacji publicznych

Program rozwoju e-zdrowia 2022-2027.pdf