↵ powrót do listy


2022-03-21 13:57

Przydane informacje dla osób przyjeżdżających do Polski z Ukrainy

PESEL, IKP, mObwyatel – Перевірте важливу інформацію!

Szanowni Państwo! Poniżej przedstawiamy informację na temat procedury nadawania numerów PESEL, tworzenia Internetowego Konta Pacjenta i aplikacji mObywatel.

  1. Procedura nadawania numeru PESEL

Jak uzyskać numer PESEL? 
Отримайте номер PESEL – послуга для іноземців

https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-numer-pesel-dla-cudzoziemcow

Якщо Ви іноземець і мешкаєте в Польщі, то можете прописатися – у такому випадку автоматично отримаєте номер PESEL (Загальна система електронного обліку населення). Якщо Ви не можете прописатися, а будь-який державний орган вимагає від Вас вказання номеру PESEL – подайте відповідну заяву. Ознайомтесь, як це зробити.


Pesel to numer identyfikacyjny, który jest potrzebny do załatwiania spraw urzędowych w Polsce. Nie ma konieczności być zameldowanym w Polsce, aby uzyskać numer PESEL. 
PESEL może uzyskać każdy obywatel Ukrainy, który wjechał legalnie na terytorium Polski.
Aby dostać numer PESEL, należy udać się do dowolnego Urzędu Gminy z dokumentem podróży, Kartą Polaka lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość. Jeśli nie posiadasz żadnego z tych dokumentów, numer PESEL zostanie nadany na podstawie Twojego oświadczenia złożonego urzędnikowi. 
W Urzędzie należy złożyć wypełniony wniosek  (w przypadku dzieci do 12 r.ż. wniosek o nadaniu numeru PESEL może złożyć jedno z rodziców, opiekun tymczasowy, kurator lub opiekun faktyczny), zostawić swoją fotografię oraz odciski palców. Urzędnik przyjmie wniosek od razu. 
Usługa jest całkowicie bezpłatna.

  • Internetowe Konto Pacjenta (IKP)

Pacjenci z Ukrainy 
Tutaj znajdziesz informacje dla obywateli Ukrainy dotyczące opieki zdrowotnej w Polsce.

Пацієнти з України
Тут знайдете інформацію для громадян України про охорону здоров’я в Польщі.

Обліковий запис пацієнта надає доступ до основних медичних документів: електронних рецептів, електронних направлень, вирішення питань пов’язаних з пандемією, вибору лікаря. Тепер він доступний для громадян України, які отримали ідентифікаційний номер PESEL

Konto pacjenta zapewnia dostęp do podstawowych dokumentów medycznych: recept elektronicznych, e-skierowań, ustaleń dotyczących pandemii, wyboru lekarza. Jest teraz dostępny dla obywateli Ukrainy, którzy otrzymali numer PESEL

https://pacjent.gov.pl/pacient/oblikoviy-zapis-pacienta-ikp

  • mObywatel

Diia.pl (mObywatel) to łatwy sposób na identyfikację (pokaż dane) w niemal każdej sytuacji życiowej.

Дія пл (Diia.pl)

mObywatel i документ Дія пл – це простий спосіб ідентифікувати себе (показати дані) практично в кожній життєвій ситуації. 

mObywatel to aplikacja z elektronicznymi dokumentami, które pozwalają potwierdzić tożsamość.
Każdy obywatel Ukrainy, który wjechał na terytorium Ukrainy i ma nadany numer PESEL oraz Profil Zaufany, może korzystać z usług dostępnych w aplikacji mobilnej. W celu potwierdzenia tożsamości, zostanie utworzony dokument o nazwie Diia.pl.
Z aplikacji oraz dokumentu Diia.pl mogą skorzystać osoby, które mają ukończone 18 lat, nadany numer PESEL, a także posiadać telefon z systemem Android lub iOS.
https://www.gov.pl/web/mobywatel/ua

https://www.gov.pl/web/mobywatel