↵ powrót do listy


2021-10-20 10:19

Wiceprezes PIIM laureatem Portretów Polskiej Medycyn 2021

Podczas tegorocznego Forum Rynku Zdrowia po raz kolejny rozdano Portrety Polskiej Medycyny 2021. Miło nam poinformować, że w kategorii Menadżer Rynku Zdrowia (placówki niepubliczne), to prestiżowe wyróżnienie otrzymał Wiceprezes PIIM – dr Tomasz Zieliński.

Tomasz Zieliński, prowadzący NZOZ Promed Wysokie, wiceprezes Porozumienia Zielonogórskiego i wiceprezes Polskiej Izby Informatyki Medycznej – za eksperckie zaangażowanie w informatyzację podstawowej opieki zdrowotnej. Tomasz Zieliński, prowadząc NZOZ Promed w miejscowościach Wysokie i Zakrzew (w woj. lubelskim) i opiekując się pacjentami, znajduje jednocześnie czas, aby na bieżąco angażować się w dyskusje eksperckie na temat usprawniania narzędzi informatycznych, między innymi w POZ, a także innych kwestii dotyczących funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej. Dzięki jego uwagom możliwe było szybsze, oparte o praktykę, doskonalenie wielu rozwiązań informatycznych. Doktor Tomasz Zieliński jest zastępcą przewodniczącego ministerialnego zespołu do spraw zmian w podstawowej opiece zdrowotnej.