↵ powrót do listy


2021-10-12 09:58

Inicjatywa „Dla eZdrowia”

Inicjatywa Dla eZdrowia to wspólne przedsięwzięcie Polskiego Stowarzyszenia HL7, Związku Pracodawców RP, Polskiej Izby Informatyki Medycznej oraz Telemedycznej Grupy Roboczej, którego celem jest wymiana wiedzy i doświadczeń oraz wspólne prowadzenie komunikacji ze stroną rządową polskiego eZdrowia. Na spotkania w ramach inicjatywy zapraszani są przedstawiciele CeZ i MZ. Platforma jest w zamierzeniu przedsięwzięciem eksperckim, a inicjatywa ma dla wszystkich interesariuszy charakter jawny, transparentny i otwarty.