Warning: Undefined global variable $lang in /home/klient.dhosting.pl/piim/piim.org.pl/public_html/wp-content/themes/piim/single.php on line 7
Wspólne stanowisko PIIM, PRP, TGR i HL7-Poland w przedmiocie projektu MZ dotyczącego Zdarzeń Medycznych


↵ powrót do listy


2019-12-21 19:06

Wspólne stanowisko PIIM, PRP, TGR i HL7-Poland w przedmiocie projektu MZ dotyczącego Zdarzeń Medycznych

Polska Izba Informatyki wraz z Pracodawcami Rzeczy Pospolitej, Telemedyczną Grupą Roboczą oraz Polskim Stowarzyszeniem HL7 w dniu 2 grudnia 2019 roku przesłało wspólne stanowisko ww. organizacji w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji oraz sposobu i terminów przekazywania tych danych do Systemu Informacji Medycznej.

Tekst stanowiska dostępny tutaj:

PIIM_Stanowisko_RozporzadzenieZdarzMed_2019.12.02..pdf