↵ powrót do listy


2019-11-21 18:55

Wspólne stanowisko PIIM, TGR i STORM w sprawie Policy Paper dla Ochrony Zdrowia 2021-2027

Polska Izba Informatyki wraz z  Telemedyczną Grupą Roboczą oraz Stowarzyszeniem Twórców Oprogramowania Rynku Medycznego  w dniu 21 listopada 2019 roku przesłało wspólne stanowisko ww. organizacji w sprawie Policy Paper dla Ochrony Zdrowia na lata 2021-2027.

Tekst stanowiska dostępny tutaj:

Policy Paper