↵ powrót do listy


2019-11-14 18:49

Wspólne stanowisko PIIM, PRP, TGR i HL7-Poland w przedmiocie projektu MZ dotyczącego EDM

Polska Izba Informatyki wraz z Pracodawcami Rzeczy Pospolitej, Telemedyczną Grupą Roboczą oraz Polskim Stowarzyszeniem HL7 w dniu 14 listopada 2019 roku przesłało wspólne stanowisko ww. organizacji w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz jej przetwarzania.

Tekst stanowiska dostępny tutaj:

PRP-TGR-HL7-PIIM_Stanowisko_RozporzadzenieDokMed