↵ powrót do listy


2018-04-24 11:13

Polska Izba Informatyki Medycznej honorowym patronem Warsaw Course on Cardiovascular Interventions

Pragniemy poinformować, że Polska Izba Informatyki Medycznej objęła honorowym patronatem wyjątkowe, najstarsze warsztaty kardiologii interwencyjnej (WCCI) w Polsce z ponad 20-letnią historią. Warsztaty WCCI 2018 odbędą się w Warszawie w dniach 25-27 kwietnia 2018 r. w Hotelu Airport Okęcie.

WCCI czyli Warsaw Course on Cardiovascular Interventions to największa, najstarsza i najbardziej prestiżowa międzynarodowa konferencja z zakresu kardiologii interwencyjnej w Polsce. Pierwsza edycja WCCI pod nazwą zachodniopomorskich Warsztatów Hemodynamicznych odbyła się wiosną 1997 roku w Szczecinie i uczestniczyło w niej ponad sto osób. Obecnie konferencje WCCI gromadzą corocznie około 1000 uczestników, w tym: kardiologów, kardiologów interwencyjnych i kardiochirurgów z Polski oraz ze świata, a także przedstawicieli innych dziedzin medycyny zaangażowanych w leczenie kardiologiczne pacjentów – anestezjologów, angiologów, chirurgów naczyniowych, radiologów, neurologów, pielęgniarki i techników medycznych oraz studentów kierunków medycznych.

Warsztaty organizowane są pod auspicjami Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych (AISN) Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Konferencja na stałe wpisała się w historię polskiej kardiologii, współtworząc ją i dostarczając uczestnikom warsztatów najnowszej specjalistycznej wiedzy na światowym poziomie. Podkreślić należy, że historia kolejnych Warsztatów WCCI to także historia rozwoju kardiologii interwencyjnej w Polsce.

WCCI corocznie sprzyja edukacji i wymianie międzynarodowej kardiologicznej wiedzy i doświadczeń oraz podniesieniu poziomu praktycznej wiedzy w zakresie leczenia chorób serca i naczyń, co poprawia opiekę nad pacjentami kardiologicznymi w Polsce i przyczynia się do poprawy jakości ich życia, co jest szczególnie ważne w starzejącym się polskim społeczeństwie. Istotną częścią warsztatów jest także prezentacja nowych osiągnięć nauki. Pokazy innowacyjnych i najnowocześniejszych technologii oraz urządzeń wykorzystywanych w kardiologii interwencyjnej na całym świecie na stałe już weszły do programu WCCI.

Program Warsztatów WCCI 2018  koncentruje się wokół trzech głównych zagadnień:

●      rewaskularyzacji wieńcowej,

●      chorób strukturalnych serca i wad zastawkowych,

●      chorób tętnic obwodowych.

 

Podczas tegorocznej edycji Warsztatów do udziału w debatach o kardiologii w podstawowej sieci szpitalnej, kompleksowej opiece w kardiologii, opiece nad pacjentami po zawałach oraz o możliwościach organizacji niekomercyjnych badań naukowych w Polsce udział wezmą przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, przedstawiciele pracodawców oraz eksperci kliniczni.

Trzy dni Warsztatów WCCI to także prezentacje licznych przekazów „na żywo“ zabiegów wykonywanych z pracowni kardioangiograficznych Instytutu Kardiologii w Warszawie-Aninie, Kliniki Kardiologii Inwazyjnej CSK MSWiA w Warszawie oraz z zaprzyjaźnionych ośrodków zagranicznych (Budapeszt, Brno, Tuluza). W programie WCCI 2018 przewidziano również sympozja satelitarne, prezentujące najnowsze wyniki badań klinicznych oraz innowacyjne urządzenia i techniki leczenia przydatne w kardiologii interwencyjnej. We wstępnym  programie WCCI 2018 znalazł się także Kurs dla Młodych Praktyków Kardiologii Interwencyjnej organizowany pod patronatem AISN, EAPCI i PCR, dedykowany młodym lekarzom z Europy Centralnej i Wschodniej, tych którzy rozpoczynając samodzielną aktywność w zakresie zabiegów przezskórnej angioplastyki tętnic wieńcowych przyczyniają się do popularyzacji Warsztatów Warszawskich także poza Polską.