Warning: Undefined global variable $lang in /home/klient.dhosting.pl/piim/piim.org.pl/public_html/wp-content/themes/piim/single.php on line 7
Projekt Tukan


↵ powrót do listy


2017-07-31 15:09

Projekt Tukan

Polskie Stowarzyszenie HL7 wspólnie ze Śląskim Parkiem Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia planują uruchomienie platformy weryfikacji zgodności systemów IT z profilami IHE i standardami HL7. Projekt nosi nazwę Tukan, a PIIM jest partnerem projektu. Na stronie tukan.online można pobrać formularz zgłoszeniowy użytkownika nowej platformy.

W dniu 20.07.2017 w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli 26 zespołów implementatorów interoperacyjnych rozwiązań IT w ochronie zdrowia, na którym zostały przedstawione założenia projektu oraz planowanego na wrzesień 2017 pilota. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele PIIM oraz pozostałych partnerów projektu, m. in. STORM, eIzby i CSIOZ.

Platforma Tukan ma umożliwiać niezależną od projektów centralnych weryfikację zgodności systemów IT z profilami i standardami interoperacyjności. Udostępnienie pierwszych usług nastąpi we wrześniu 2017. Zapraszamy do udziału w pilocie projektu.