Warning: Undefined global variable $lang in /home/klient.dhosting.pl/piim/piim.org.pl/public_html/wp-content/themes/piim/single.php on line 7
PIIM obejmuje honorowy patronat konferencji „Ochrona zdrowia w obliczu wyzwań XXI w.”


↵ powrót do listy


2017-07-29 00:04

PIIM obejmuje honorowy patronat konferencji „Ochrona zdrowia w obliczu wyzwań XXI w.”

12 września 2017 w Warszawie odbędzie się konferencja „Ochrona zdrowia w obliczu wyzwań XXI w.”, objęta honorowym patronatem przez PIIM. Zapraszamy do udziału. Szczegóły i formularz rejestracyjny