↵ powrót do listy


2016-11-04 09:48

Raport PIIM „Informatyzacja placówek medycznych w Polsce”

Polska Izba Informatyki Medycznej przedstawia raport na temat stanu informatyzacji placówek medycznych, który został opracowany na podstawie wyników badania ankietowego przeprowadzonego w marcu i kwietniu 2016 roku. Ankietę wypełniło 273 respondentów – przedstawicieli podmiotów medycznych, głównie kadry zarządzającej. Projekt badania, analiza wyników i opracowanie raportu jest dziełem Martyny Przewoźnik z firmy Monitor CR.

Podkreślenia wymaga fakt, że próba nie jest reprezentatywna, na co wskazuje na przykład nierówny rozkład geograficzny podmiotów medycznych, czy udzielone odpowiedzi na pytanie dotyczące używanego systemu informatycznego. Umieszczamy te dane w raporcie wyłącznie w celu lepszego scharakteryzowania grupy respondentów i nie należy na tej podstawie formułować wniosków dotyczących podziału rynku dostawców oprogramowania.

Zapraszamy do lektury:
Raport PIIM: Informatyzacja placówek medycznych w Polsce