Warning: Undefined global variable $lang in /home/klient.dhosting.pl/piim/piim.org.pl/public_html/wp-content/themes/piim/single.php on line 7
Konsultacje dotyczące metod podpisywania EDM


↵ powrót do listy


2016-03-04 14:00

Konsultacje dotyczące metod podpisywania EDM

PIIM został zaproszony przez CSIOZ do udziału w konsultacjach dotyczących metod podpisywania elektronicznego dokumentu medycznego. W dniu 17.02.2016 w siedzibie CSIOZ odbyło się spotkanie na ten temat, w którym uczestniczyła reprezentacja PIIM.

Publikujemy notatkę z tego spotkania oraz materiał, który został przedstawiony przez CSIOZ na tym spotkaniu. Kolejne spotkanie w tej sprawie odbędzie się 7.03.2016. Zarząd PIIM planuje przygotowanie po tym spotkaniu stanowiska ekspertów izby w tej sprawie, które zostanie przedstawione członkom izby, a następnie przekazane do CSIOZ.