↵ powrót do listy


2016-03-01 12:42

Ankieta na temat stanu informatyzacji placówek medycznych

Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu ankietowym prowadzonym przez PIIM, a dotyczącym stanu informatyzacji polskiej ochrony zdrowia. Badanie ma na celu zdiagnozowanie stopnia przygotowania polskich placówek medycznych do prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej. Ankieta skierowana jest do przedstawicieli placówek medycznych, posiadających wiedzę na temat informatyzacji w ich placówce, w szczególności do: kadry zarządzającej placówką i informatyków pracujących w placówkach.

Ankietę znajda Państwo pod adresem: https://www.surveymonkey.com/r/informatyzacja

Wśród respondentów rozlosowane zostaną nagrody ufundowane przez firmę Pharmindex:
PHARMINDEX Kompendium 2015 – 50 szt.
PHARMINDEX Kompendium 2016 – 25 szt.
PHARMINDEX Brevier 2016/1 – 25 szt.
PHARMINDEX Kompendium CD/USB – licencja na 1 stanowisko/1rok – 50 szt.

Wyniki badania pozwolą nam inicjować działania umożliwiające efektywne wykorzystanie istniejących rozwiązań IT dla medycyny i powstawanie nowych.

Odpowiedzi zbieramy do 14 marca 2016 roku. Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety!