↵ powrót do listy


2016-01-24 17:14

Wniosek w sprawie powołania polskiej organizacji krajowej HL7

Z inicjatywy PIIM, przy poparciu Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) i Stowarzyszenia Twórców Oprogramowania Rynku Medycznego (STORM) przygotowano i złożono w HL7 International formalny wniosek w sprawie powołania polskiej organizacji krajowej HL7.

Celem powołania nowej organizacji jest ułatwienie naszemu środowisku współpracy z organizacją HL7 International oraz koordynacja działań w zakresie implementacji standardów HL7 w Polsce. Publikowane przez Ministerstwo Zdrowia i CSIOZ reguły tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej zakładają, że postać elektroniczna dokumentów medycznych w Polsce ma być zgodna ze standardem HL7 CDA, a specyfikacją techniczną tych reguł i formatów jest Polska Implementacja Krajowa HL7 CDA.

W skład grupy inicjatywnej wchodzą reprezentanci różnych środowisk zainteresowanych wdrażaniem standardów interoperacyjności w ochronie zdrowia:

Osoby zainteresowane tą inicjatywą powinny zgłaszać się do koordynatora wniosku do HL7, Romana Radomskiego, na adres biuro@piim.org.pl.