Warning: Undefined global variable $lang in /home/klient.dhosting.pl/piim/piim.org.pl/public_html/wp-content/themes/piim/single.php on line 7
Powołanie zespołów roboczych PIIM


↵ powrót do listy


2016-01-16 18:27

Powołanie zespołów roboczych PIIM

Zarząd izby powołał dwa zespoły robocze PIIM – Zespół ds. Badań i Analiz oraz Zespół ds. Legislacji. Odbyły się już pierwsze spotkania, na których ustalono plan działań. Osoby zainteresowane pracą w tych zespołach prosimy o kontakt biuro@piim.org.pl