↵ powrót do listy


2016-01-16 18:27

Powołanie zespołów roboczych PIIM

Zarząd izby powołał dwa zespoły robocze PIIM – Zespół ds. Badań i Analiz oraz Zespół ds. Legislacji. Odbyły się już pierwsze spotkania, na których ustalono plan działań. Osoby zainteresowane pracą w tych zespołach prosimy o kontakt biuro@piim.org.pl