↵ powrót do listy


2015-11-13 15:18

Konferencja programowa PIIM bez Walnego Zgromadzenia

Ze względów formalnych Konferencja programowa PIIM, która odbędzie się 27.11.2015 w Warszawie nie będzie połączona z Walnym Zgromadzeniem Członków. Prosimy o zgłaszanie udziału w konferencji do dnia 20.11.2015 na adres biuro@piim.org.pl – Zapraszamy!