Warning: Undefined global variable $lang in /home/klient.dhosting.pl/piim/piim.org.pl/public_html/wp-content/themes/piim/single.php on line 7
Konferencja programowa PIIM


↵ powrót do listy


2015-09-20 15:02

Konferencja programowa PIIM

Polska Izba Informatyki Medycznej została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym i może już prowadzić działalność statutową. Konferencję programową PIIM, połączoną z nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem członków izby, zaplanowano na 27.11.2015 roku w Warszawie.