↵ powrót do listy


2015-09-20 15:02

Konferencja programowa PIIM

Polska Izba Informatyki Medycznej została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym i może już prowadzić działalność statutową. Konferencję programową PIIM, połączoną z nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem członków izby, zaplanowano na 27.11.2015 roku w Warszawie.