↵ powrót do listy


2017-05-08 11:21

Identyfikatory OID dla świadczeniodawców medycznych

Informujemy, że Polska Izba Informatyki Medycznej przydziela nieodpłatnie identyfikatory OID podmiotom leczniczym i praktykom zawodowym.

W 2018 roku zostanie uruchomiona platforma P1, a pierwszym obsługiwanym dokumentem będzie e-recepta. Każdy świadczeniodawca, który chce udostępniać EDM na platformie P1, musi posiadać identyfikator OID.

OID (od ang. object identifier) – unikatowy identyfikator obiektu wykorzystywany w standardach HL7. Identyfikator OID jest niezbędny do obsługi dokumentów medycznych w postaci elektronicznej, takich jak e-recepta. Świadczeniodawca, który nie będzie posiadał identyfikatora OID nie będzie miał możliwości wystawiania e-recept.

Zainteresowany świadczeniodawca proszony jest o wypełnienie i przesłanie podpisanego odpowiedniego formularza:

Dla podmiotów leczniczych
Dla praktyk zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów
Dla praktyk zawodowych pielęgniarek i położnych

Podpisaną i zeskanowaną deklarację należy wysłać na adres biuro@piim.org.pl

Uwaga! Nie można mieć podwójnego OID. Jeżeli świadczeniodawca posiada już nadany OID należy z niego korzystać.