Dotyka Cię obowiązek prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej?

Izba zrzesza przedsiębiorców, którzy są dostawcami lub użytkownikami systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia.

Dlaczego założyliśmy Izbę?

Trwa proces opracowywania i wdrażania fundamentalnych zmian w systemach informacyjnych, funkcjonujących w ochronie zdrowia w Polsce: powstają centralne rejestry medyczne, wprowadzany jest obowiązek przekazywania informacji do tego rejestru, dokumentacja medyczna zmienia formę na elektroniczną, powstają systemy e‑recepty, e‑skierowań i wiele innych.

Ciężar wprowadzenia tych wszystkich zmian w polskich placówkach ochrony zdrowia będzie spoczywał na przedsiębiorcach, prowadzących działalność w branży informatyki medycznej, natomiast finansowanie wszystkich modyfikacji będzie po stronie podmiotów medycznych.

W naszym przekonaniu środowisko dostawców i użytkowników tych rozwiązań nie jest wystarczająco zintegrowane i brakuje mu szerokiej, silnej i skutecznej reprezentacji, będącej równoprawnym partnerem dla instytucji rządowych.

Forma prawna izby gospodarczej daje szczególną pozycję takiej reprezentacji, ponieważ stanowi strukturę samorządu gospodarczego i ma silne umocowanie ustawowe.

Kto może zostać członkiem Izby?

Członkiem PIIM może zostać każdy przedsiębiorca, będący dostawcą lub użytkownikiem rozwiązań teleinformatycznych, działający na rynku ochrony zdrowia, niezależnie od formy prawnej.

W praktyce, każdy kto produkuje, dostarcza lub po prostu korzysta z systemów informatycznych, sprzętu, oprogramowania lub usług IT w branży medycznej spełnia kryteria statutowe.

Członkami Izby są między innymi:

  • prywatni i publiczni usługodawcy medyczni
  • dostawcy oprogramowania na rynek medyczny
  • konsultanci w zakresie informatyki medycznej

Zarząd Izby

Roman Radomski

wiceprezes zarządu

Tomasz Judycki

prezes zarządu

Tomasz Zieliński

wiceprezes zarządu

aktualności

Powstało Polskie Stowarzyszenie HL7

W dniu 20.06.2016 roku w Warszawie odbyło się spotkanie założycielskie Polskiego Stowarzyszenia HL7. 28 założycieli powołało do życia nową organizację, która po uzyskaniu wpisu do KRS oraz podpisaniu umowy afiliacyjnej z HL7 International stanie się polską organizacją krajową HL7. W skład zarządu weszli: Paweł Masiarz, Marcin Pusz i Roman Radomski, któremu założyciele powierzyli funkcję prezesa.

więcej

wszystkie aktualności

artykuły

Dlaczego podpis elektroniczny jest potrzebny lekarzom?

Jednym z elementów toczącej się w Polsce dyskusji o elektronicznej dokumentacji medycznej, jest dyskusja o podpisach elektronicznych. W czasie konferencji oraz innych spotkań spotykam się z całym spektrum opinii na temat podpisów, ale uczciwie trzeba stwierdzić, że większość lekarzy raczej umniejsza znaczenie podpisu elektronicznego, niż popiera jego wdrażanie. Tymczasem zastosowanie elektronicznego podpisu do autoryzacji dokumentów w największym stopniu jest w osobistym interesie lekarzy.

więcej

wszystkie artykuły